Terug

Veelgestelde vragen

U kunt zoeken naar veelgestelde vragen door een keuze te maken binnen de onderwerpen of de doelgroepen. Zit uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 0800 - 6800 680 (gratis). U kunt ook het contactformulier gebruiken.

Onderwerpen
Doelgroepen

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik als financiƫle dienstverlener een vergunning aan?

Financiële dienstverleners kunnen een vergunning aanvragen bij de AFM: vergunningaanvraag financiële dienstverleners. Stuur deze vraag door

Voor wie geldt de Wet marktmisbruik?

De Wet marktmisbruik bestaat uit een aantal verboden en een aantal geboden. Deze gelden voor verschillende groepen. In het algemeen kan worden vastgesteld dat de verboden gelden voor iedereen. De geboden gelden voor bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen en uitgevende ondernemingen, maar ook voor iedereen die beleggingsaanbevelingen publiceert.

 

 

 

Stuur deze vraag door

Wat houdt een goedkeuring van een prospectus door de AFM precies in?

Een goedkeuring van een prospectus door de AFM houdt in dat de AFM een positief besluit heeft genomen bij het afronden van de controle van de volledigheid van het prospectus, met inbegrip van de consistentie en begrijpelijkheid van de verstrekte informatie.

‘Volledigheid’ betekent in dit verband dat alle van toepassing zijnde informatievereisten uit met name de verwijzingstabellen zijn geadresseerd. Meer informatie over deze verwijzingstabellen vindt u onder Procedure aanvraag tot goedkeuring.

Wat betekent de goedkeuring niet?

Een goedkeuring betekent niet dat de AFM heeft getoetst of de in het prospectus opgenomen informatie al dan niet voldoet aan overige wet- en regelgeving en of de opgenomen informatie feitelijk juist is. Een goedkeuring betekent ook niet dat de AFM de in het prospectus beschreven aanbieding op haar economische merites heeft beoordeeld; een goedkeuring is evenmin een beleggingsadvies.

 

Stuur deze vraag door

Hoe kan een Nederlandse beheerder een vergunning aanvragen om een of meer alternatieve beleggingsinstellingen te mogen beheren?

Een beheerder kan een AIFMD-vergunning aanvragen door het vergunningaanvraagformulier met bijlagen in te dienen. Als bijlage bij het vergunningaanvraagformulier dient voor iedere aan te melden beleggingsinstelling, (eventueel) subfonds en/of aandelenklasse een “Meldingsformulier beleggingsinstelling” te worden ingediend. Als bijlage bij het “Meldingsformulier beleggingsinstelling” verstrekt u tevens per beheerde beleggingsinstelling het “Meldingsformulier bewaarder”, waarin de beheerder kenbaar maakt welke entiteit als bewaarder optreedt van de beleggingsinstelling.

Alle hierboven genoemde formulieren zijn beschikbaar in het Digitaal Loket. Gezien de omvang van de aan te leveren documentatie voor vergunningaanvragen, is het op dit moment niet mogelijk om deze te uploaden in het Digitaal Loket. De aanvraag moet daarom zowel op papier, in tweevoud, als digitaal (op een USB-stick) bij de AFM worden ingediend. De papieren en digitale versies dienen (uiteraard) identiek te zijn.

Tijdens het vergunningaanvraagproces is het mogelijk dat de AFM nadere stukken opvraagt. Ook deze stukken ontvangt de AFM graag zowel op papier als digitaal (op een USB-stick).

Het postadres is:

Autoriteit Financiële Markten, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam, T.a.v. Toezicht AIFM

Het bezorgadres is:

Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS, Amsterdam, T.a.v. Toezicht AIFM

Stuur deze vraag door

Wanneer heeft u een vergunning nodig voor crowdfunding?

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Crowdfunding verloopt zonder financiële intermediairs. Er is direct contact tussen investeerders en ondernemers.

Als u een crowdfunding platform exploiteert, dan kunt u in aanraking komen met toezicht vanuit de Wet op het het financieel toezicht. Lees meer hierover in de interpretatie over twee specifieke vormen van crowdfunding van de Nederlandsche Bank en de AFM.

Crowdfundingplatformen waarop investeerders via een lening en/of investering kunnen participeren in een project vallen onder het toezicht van de AFM. De AFM is van oordeel dat de activiteiten van dergelijke crowdfundingplatformen bemiddelend van aard zijn en dat de producten (lening of investering) waarin wordt bemiddeld financieel van aard kunnen zijn.

Met het stappenplan kunt u bepalen of u een vergunning nodig heeft en/of u in aanmerking komt voor een ontheffing

Stuur deze vraag door