Terug

Veelgestelde vragen

U kunt zoeken naar veelgestelde vragen door een keuze te maken binnen de onderwerpen of de doelgroepen. Zit uw vraag er niet bij of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket.  

Onderwerpen
Doelgroepen

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik als financiƫle dienstverlener een vergunning aan?

Financiële dienstverleners kunnen een vergunning aanvragen bij de AFM: vergunningaanvraag financiële dienstverleners. Stuur deze vraag door

Voor wie geldt de Wet marktmisbruik?

De Wet marktmisbruik bestaat uit een aantal verboden en een aantal geboden. Deze gelden voor verschillende groepen. In het algemeen kan worden vastgesteld dat de verboden gelden voor iedereen. De geboden gelden voor bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen en uitgevende ondernemingen, maar ook voor iedereen die beleggingsaanbevelingen publiceert.

 

 

 

Stuur deze vraag door

Wat houdt een goedkeuring van een prospectus door de AFM precies in?

Een goedkeuring van een prospectus door de AFM houdt in dat de AFM een positief besluit heeft genomen bij het afronden van de controle van de volledigheid van het prospectus, met inbegrip van de consistentie en begrijpelijkheid van de verstrekte informatie.

‘Volledigheid’ betekent in dit verband dat alle van toepassing zijnde informatievereisten uit met name de verwijzingstabellen zijn geadresseerd. Meer informatie over deze verwijzingstabellen vindt u onder Procedure aanvraag tot goedkeuring.

Wat betekent de goedkeuring niet?

Een goedkeuring betekent niet dat de AFM heeft getoetst of de in het prospectus opgenomen informatie al dan niet voldoet aan overige wet- en regelgeving en of de opgenomen informatie feitelijk juist is. Een goedkeuring betekent ook niet dat de AFM de in het prospectus beschreven aanbieding op haar economische merites heeft beoordeeld; een goedkeuring is evenmin een beleggingsadvies.

 

Stuur deze vraag door