Terug

AFM legt dwangsom op aan Belgische valutahandelaar

Nieuws

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 maart 2012 een last onder dwangsom opgelegd aan de heer Ch.N.P. Van Renynghe de Voxvrie. Hij handelt onder meer onder de namen Fidelity Finance, TradingForex.com, TradingGoldex.com en The Freedom Trading Club. Hij voldoet niet volledig aan de informatieverzoeken van de AFM.

De AFM heeft de heer Van Renynghe de Voxvrie gevraagd om bankgegevens. De AFM heeft deze informatie nodig om vast te kunnen stellen of en in hoeverre hij de Wet op het financieel toezicht (Wft) naleeft en of er sprake is van vergunningplichtige activiteiten. In het kader van dit toezichtonderzoek heeft de AFM op 28 februari 2012 een onderzoek ter plaatse gedaan tijdens een beleggingsseminar van de heer Van Renynghe de Voxvrie in Den Haag.

Het informatieverzoek richt zich op de vraag of de heer Van Renynghe de Voxvrie beleggingsobjecten (artikel 2:55 Wft) en/of het recht van deelneming in een beleggingsinstelling (artikel 2:65 Wft) aanbiedt. Ook onderzoekt de AFM of hij beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht (artikel 2:96 Wft).

De heer Van Renynghe de Voxvrie heeft de verzochte informatie niet volledig binnen de gestelde termijn geleverd en is daarom nu verplicht de dwangsom te betalen. De heer Renynghe de Voxvrie heeft informatie aan de AFM verstrekt. Een gedeelte van de gevraagde informatie moet echter nog steeds aan de AFM worden verstrekt. De dwangsom bedraagt €15.000 voor iedere dag dat hij niet voldoet aan deze last en kent een maximum van €300.000.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

Gerelateerde doelgroepen

Meer weergeven Minder weergeven

Gerelateerde onderwerpen

Meer weergeven Minder weergeven

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wij bevorderen eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten, particuliere beleggers en (semi-)professionele partijen. We zien toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de stabiliteit van het financiële stelsel, het functioneren van de economie, de reputatie en de welvaart van Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel