Het laatste nieuws

6 mei 2015 11:11

@FouteMakelaar dit ligt niet op ons werkterrein. U vindt meer informatie op de website van Consuwijzer: bit.ly/1E7MiMW

4 mei 2015 17:20

@WernerWolfs Het gaat hier om een weergave huidige stand van zaken. In eerdere publicatie AFM over dezelfde zaak is de naam ook al genoemd